மகான்கள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், பாண்டவர்கள், நவக்கிரக நாயகர்கள் தினமும் அருளும் சுவடிகள் Contact தொடர்பு

Thursday, March 31, 2016

துர்முகி ஆண்டின் எதிர்காலப் பலன்கள்

துர்முகி ஆண்டின் எதிர்காலப் பலன்கள்

மகான் சூரியபகவான் ஜீவநூல் 

மகான் சந்திரபகவான் ஜீவநூல்

http://ongarakudil.blogspot.co.uk/2016/02/blog-post_21.html

மகான் குருபகவான் ஜீவ நூல் - துர்முகி ஆண்டின் எதிர்கால பலன்கள் 21/02/2016

மகான் சொரூபானந்தர் ஜோதி சூட்சும நூல் 31-03-2016

PDF version is at the bottom of this page.
In PDF format