மகான்கள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், பாண்டவர்கள், நவக்கிரக நாயகர்கள் தினமும் அருளும் சுவடிகள் Contact தொடர்பு

Monday, March 27, 2017

Contact தொடர்பு

எம்மை கீழுள்ள இலக்கங்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். நன்றி
You may contact us on the following numbers. Thanks.

Mr.Kailasam (India)
0984 0063 510(India)
0091 984 0063 510 (Outside India)


Mr.Manivasagam (London)
07957 132253 (UK)
0044 7957 132253 (Outside UK)

If you have trouble contacting us, kindly SMS your details to this number 0044 7957 132253. We will call you back. Thanks.

ஓங்காரக்குடில் Ongarakudil

Wisdom of Siddhas சித்தரியல்

<3 Aum Muruga ஓம் முருகா <3

No comments:

Post a Comment