மகான்கள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், பாண்டவர்கள், நவக்கிரக நாயகர்கள் தினமும் அருளும் சுவடிகள் Contact தொடர்பு

Monday, September 5, 2016

விநாயகர் அகவல் விளக்கவுரை!


மகான் ஒளவையார் அருளிய விநாயகர்
அகவல் விளக்கவுரை!
https://t.co/ULNCz5Ln5e
சத்தத்தின் னுள்ளே சதாசிவம் காட்டிச்
சித்தத்தின் னுள்ளே சிவலிங்கங் காட்டிச்
அணுவிற் கணுவாய் அப்பாலுங் கப்பாலாய்க்
கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி
வேடமும் நீறும் விளங்க நிறுத்திக்
கூடுமெய்த் தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி
ஞானவழி காட்டும் ஒளவையே என் அம்மையே
நின் திருவடிகள் போற்றி..! போற்றி..!
https://youtu.be/LjISsZhS9WE

No comments:

Post a Comment